Реставрация

Матеріали для реставрації. Материалы для реставрации
Матеріали для реставрації. Материалы для реставрации, це витратні матеріали, необхідні для відновлення чого-небудь.

Саме слово – реставрація, бере коріння з латинської мови і перекладається як відновлення.

Реставрувати можна все, що завгодно, але наша мова йде тільки про вітвори мистецтва.

Сучасна реставрація переслідує дві мети:

Відновлення.
Консервація.

 

У більшості випадків, при реставрації, переслідуються саме обидві мети, так як відреставрувавши твір мистецтва, відразу з’являється бажання зберегти його від подальшого руйнування.

Відновлення, також має на увазі як комерційне поняття, при якому, предмет наближається до первісного вигляду.

Консервація ж, більше музейне поняття, для збереження поточного стану витворів мистецтва.

 

Окремим напрямком існує реставрація музичних інструментів.

Чому це особливий вид мистецтва?

Тому, що майстер реставрації музичних інструментів повинен володіти знаннями не тільки зовнішнього відновлення, але і музичними знаннями.

Реставруємий, музичний, інструмент, повинен не тільки виглядати як новий, але ще й, по максимуму, відновити першорідне звучання.

 

Тому музичний майстер реставрації повинен бувти, як реставратором, так і музикантом і більш того, ще й звукорежисером.

І все це, повинно поєднуватися в одній людині.

Для правильної реставрації, потрібно мати величезні знання, як з відновлення предмета, так і про матеріали, що використовуються для даної роботи.

Художня лавка Нітава, пропонує Вашій увазі товари, необхідні для якісного виконання реставраційних робот.

 

У список входять не тільки матеріали, але і інструменти, які мають вузьку спеціалізацію.

Художня лавка Нітава, гарантує Вам, що ми, пропонуємо Вам тільки перевірені матеріали та інструменти, рекомендовані фахівцями своєї справи.

Хочемо вам нагадати, що використання матеріалів повинно бути зі знанням справи, так як порушуючи технологію і принципи реставрації, не принесуть бажаного результату.

Неправильне використання, навіть супер якісних матеріалів, не дотримуючись інструкції, може призвести до подальшого руйнування виробу.

 

 

 

 

 
Материалы для реставрации
Матеріали для реставрації. Материалы для реставрации, это расходные материалы, необходимые для восстановления чего-либо.

Само слово – реставрация, берет корни с латинского языка и переводится как восстановление.

Реставрировать можно все, что угодно, но наша речь идет только о предметах искусства.

Современная реставрация преследует две цели:

Восстановление.
Консервация.

В большинстве случаев, при реставрации, преследуется именно обе цели, так как отреставрировав произведение искусства, сразу появляется желание сохранить его от дальнейшего разрушения.

Восстановление, также подразумевают как коммерческое понятие, при котором, предмет приближается к первоначальному виду.

Консервация же, больше музейное, для сохранения текущего состояния произведения искусства.

Отдельным направлением существует реставрация музыкальных инструментов.

Почему это особый вид искусства?

Потому, что мастер реставрации музыкальных инструментов должен обладать знаниями не только внешнего восстановления, но и музыкальными знаниями.

Реставрируемый, музыкальный, инструмент, должен не только выглядеть как новый, но еще, по максимуму, восстановить первородное звучание.

Поэтому музыкальный мастер реставрации должен быль, как реставратором, так и музыкантом и более того, еще и звукорежиссёром.

И все это, должно сочетаться в одном человеке.

Для правильной реставрации, нужно иметь огромнейшие знания, как о принципах восстановления предмета, так и о материалах, используемых для данной работы.

Художественная лавка Нитава, предлагает Вашему вниманию товары, необходимые для качественного выполнения реставрационных робот.

В список входят не только материалы, но и инструменты, которые имеют узкую специализацию.

Художественная лавка Нитава, гарантирует Вам, что мы, предлагаем Вам только проверенные материалы и инструменты, рекомендуемые специалистами своего дела.

Хотим вам напомнить, что использование материалами должно быть со знанием дела, так как нарушая технологию и принципы реставрации, не принесут желаемого результата.

Неправильное использование, даже супер качественных материалов, не соблюдая инструкции, может привести к дальнейшему разрушению изделия.

 

Отображение 1–12 из 88

Отображение 1–12 из 88